Giới Thiệu Về Công Nghệ, Sản Phẩm & Thiết Bị "Hệ Thống Mạng IPCOM DSS" (Lồng Tiếng)

14:40 - 17/12/2020

Giới Thiệu Về Công Nghệ, Sản Phẩm & Thiết Bị "Hệ Thống Mạng IPCOM DSS" (Lồng Tiếng)

Giới Thiệu Về Công Nghệ, Sản Phẩm & Thiết Bị "Hệ Thống Mạng IPCOM DSS" (Lồng Tiếng)

---------------------------------------------------------
Công ty Cổ phần Công nghệ DSS Việt Nam.
Địa chỉ: Tầng 4, Tòa Mitec, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội.
Email : dss.ipcom@gmail.com
Hotline kinh doanh: 0913.204.683
Hotline Kỹ Thuật : 0911.812.888 (máy lẻ : 301-302)

Thong ke